یک روز جدید + تو + اهدافت :)

یک روز جدید + تو + اهدافت 🙂

موفقیت یعنی دوست داشتن خودتان، دوست داشتن آنچه انجام می دهید و دوست داشتن روشی که آن را انجام می دهید…
(ماریا آنجلو)

قطعا تا بحال بارها در پی کشف خودتان، اهدافتان و روشی که میتوان به آنها رسید، بوده اید. باید اعتراف کنم اگر این دغدغه را در وجودتان حس میکنید چندین پله بالاتر از عموم مردم و به مراتب به موفقیت نزدیک ترید.

اما صرف دغدغه مندی راه را به ما نشان نمی دهد. این نهال کوچک که اصطلاحا دغدغه ی موفقیت و به اوج رسیدن نام دارد، نیازمند توجه و مراقبت شماست تا بارور شود و میوه دهد.

❓نقطه ی شروع کجاست؟
با توجه به دنیای منحصر به فردی که هر کداممان داریم، آنچه Smn تاکید زیادی بر آن دارد، شناخت “خود” است و باقی راه در پرتوی برداشتی شکل میگیرد که شما از اهدافتان و به طور کلی از خود دارید.

رسالت اصلی smn راهنمایی شما به مسیری ست که طی آن “خودتان” خودتان را بشناسید و به راستی که بخش اعظمی از راه هموار می شود، اگر این شناخت به درستی شکل بگیرد.

راستی یک سوال:

خودتان را می شناسید؟؟

رضایت شغلی

❓آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که چه عواملی باعث رضایت شما از کاری که انجام میدهید میشود؟

در متد smn یکی از مهم ترین مسائل، رضایت فرد از کاری ست که انجام میدهد.باید عاشق مسیر و راه بود تا بتوان مطمئن شد در رسیدن به هدف موفق خواهیم شد.اینکه انسان از کاری که انجام میدهد لذت ببرد و آن را دوست داشته باشد مسئله ای ست که از آن به رضایت شغلی تعبیر می شود.
بنابراین رضایت فرد شغلش یکی از نکات مهم در راه موفقیت است.
تحقیقات در خصوص رضایت شغلی نشان میدهد که رضایت فرد از کاری که انجام میدهد دارای درجات مختلفی ست که یک سطح از آن در اکثر افراد وجود دارد.
شاید شما هم رگه هایی از آن را در خود احساس کنید، مثلا اینکه حاضر به ترک شغل خود یا تغییر آن نیستید اما اگر عمیق تر بیاندیشید شاید دلیل اصلی این رضایت ترس از از دست دادن شغلتان و به تبع آن مشکلات اقتصادی باشد تا عشق به آن کار.
یکی دیگر از عوامل این رضایت خاطر میزان سابقه کاری ست؛هرچه فرد مدت طولانی تری در یک شغل باشد رضایت شغلی بالاتری دارد.
عامل دیگر، پایگاه و مرتبه شغلی بالاست که در سایه ی برنامه ریزی شکل خواهد گرفت؛که این نیز یکی دیگر از دغدغه های smn است.
دیگر عامل موثر بر رضایت شغلی هماهنگی کار فرد با ویژگی های شخصیتی اوست.
شما هنگام انتخاب شغل چقدر به تناسب ویژگی های شخصیتی خود و ملزومات کار مورد نظرتان توجه کرده اید؟
شاید با خود فکر کنید که ویژگی های شخصیتی خود را در حدی که بخواهید با شغل مورد نظرتان هماهنگ کنید، نمیشناسید. در اینجا تست های متعدد شخصیت شناسی نظیر mbti,mmpi و‌ …. به کمک شما خواهند آمد.
نکته شگفت آور عاملی ست که در رضایت شغلی فرد اثر نیرومندی ندارد!
شاید حدس بزنید که رضایت شما از کارتان با میزان حقوقتان ارتباط مستقیم و محکمی داشته باشد ولی جالب است که بدانید اینطور نیست!
احتمالا برای خود شما اتفاق افتاده باشد که فرصت شغلی با درامد بیشتری نسبت به شغل فعلیتان برایتان پیش امده اما شما حاضر به تغییر کارتان نبوده اید درحالی که خودتان هم نمیدانید علت چیست!!
عوامل دیگری در تعلق شما به کارتان و رضایت شغلیتان اثر گذار است که خود از آن غافلید!
نظام پاداش دهی منصف حتی اگر حقوق بالایی نگیرید،شرکت و نظردهی در تصمیم گیری هایی که در سرنوشت شما موثر است،کسل کننده و تکراری نبودن شغلتان،رئیس منصف وخوش اخلاق،عدم اضافه بار و کم بار (یعنی مجبور باشید در زمان مشخص کار خیلی زیاد یا خیلی کمی انجام دهید)از دیگر عواملی ست که در رضایت شغلیتان تاثیر میگذارد هرچند که خود متوجه آنها نباشید!❓آیا تا به حال با خود اندیشیده اید که چه عواملی باعث رضایت شما از کاری که انجام میدهید میشود؟

در متد smn یکی از مهم ترین مسائل، رضایت فرد از کاری ست که انجام میدهد.باید عاشق مسیر و راه بود تا بتوان مطمئن شد در رسیدن به هدف موفق خواهیم شد.اینکه انسان از کاری که انجام میدهد لذت ببرد و آن را دوست داشته باشد مسئله ای ست که از آن به رضایت شغلی تعبیر می شود.
بنابراین رضایت فرد شغلش یکی از نکات مهم در راه موفقیت است.
تحقیقات در خصوص رضایت شغلی نشان میدهد که رضایت فرد از کاری که انجام میدهد دارای درجات مختلفی ست که یک سطح از آن در اکثر افراد وجود دارد.
شاید شما هم رگه هایی از آن را در خود احساس کنید، مثلا اینکه حاضر به ترک شغل خود یا تغییر آن نیستید اما اگر عمیق تر بیاندیشید شاید دلیل اصلی این رضایت ترس از از دست دادن شغلتان و به تبع آن مشکلات اقتصادی باشد تا عشق به آن کار.
یکی دیگر از عوامل این رضایت خاطر میزان سابقه کاری ست؛هرچه فرد مدت طولانی تری در یک شغل باشد رضایت شغلی بالاتری دارد.
عامل دیگر، پایگاه و مرتبه شغلی بالاست که در سایه ی برنامه ریزی شکل خواهد گرفت؛که این نیز یکی دیگر از دغدغه های smn است.
دیگر عامل موثر بر رضایت شغلی هماهنگی کار فرد با ویژگی های شخصیتی اوست.
شما هنگام انتخاب شغل چقدر به تناسب ویژگی های شخصیتی خود و ملزومات کار مورد نظرتان توجه کرده اید؟
شاید با خود فکر کنید که ویژگی های شخصیتی خود را در حدی که بخواهید با شغل مورد نظرتان هماهنگ کنید، نمیشناسید. در اینجا تست های متعدد شخصیت شناسی نظیر mbti,mmpi و‌ …. به کمک شما خواهند آمد.
نکته شگفت آور عاملی ست که در رضایت شغلی فرد اثر نیرومندی ندارد!
شاید حدس بزنید که رضایت شما از کارتان با میزان حقوقتان ارتباط مستقیم و محکمی داشته باشد ولی جالب است که بدانید اینطور نیست!
احتمالا برای خود شما اتفاق افتاده باشد که فرصت شغلی با درامد بیشتری نسبت به شغل فعلیتان برایتان پیش امده اما شما حاضر به تغییر کارتان نبوده اید درحالی که خودتان هم نمیدانید علت چیست!!
عوامل دیگری در تعلق شما به کارتان و رضایت شغلیتان اثر گذار است که خود از آن غافلید!
نظام پاداش دهی منصف حتی اگر حقوق بالایی نگیرید،شرکت و نظردهی در تصمیم گیری هایی که در سرنوشت شما موثر است،کسل کننده و تکراری نبودن شغلتان،رئیس منصف وخوش اخلاق،عدم اضافه بار و کم بار (یعنی مجبور باشید در زمان مشخص کار خیلی زیاد یا خیلی کمی انجام دهید)از دیگر عواملی ست که در رضایت شغلیتان تاثیر میگذارد هرچند که خود متوجه آنها نباشید!